Zápis a rozvrh hodin
Zápis kurzů na podzimní I. pololetí školního roku 2018 / 2019 bude od pondělí 3. září do čtvrtka 13. září 2018, v každé pondělí, úterý, středu a čtvrtek v kanceláři školy, vždy od 13 do 16 hodin. Po dohodě také v jiném termínu. Žáci se mohou zapsat také během školního roku, pokud bude ve studijních skupinách místo! Žáci se zapisují na jedno pololetí. Žáci mohou platit kurzy v hotovosti a nebo bankovním převodem na účet:
Česká spořitelna č.ú.: 23213113/0800

Kurzovné je splatné ke dni 15. října 2018!
.


 1. Podmínky studia na jazykové škole GOOD MORNING
  1) Ke studiu se žák zapisuje, a to na dobu nejméně půl roku. Nezletilé žáky do 15 let zapisují rodiče.
  2) Poplatek za kurz je za počet hodin v pololetí, dle ceníku.
  3) Po návštěvě první hodiny může žák vystoupit ze školy a kurzovné se mu vrátí.
  4) Žáci se učí podle předepsaných učebnic a cvičebnic. Žáci si je buď opatří sami po dohodě s vyučujícím, nebo je mohou koupit ve škole.
  6) Vyučující v jednotlivých skupinách, mohou být z organizačních důvodů vystřídáni.
  7) Žáci berou na vědomí, že jazykové studium vyžaduje dlouhodobou a trpělivou práci nejen ve škole, ale také v domácí přípravě.
  8) Žáci mají právo na kvalitní výuku a mohou svým učitelům i vedení školy předávat své požadavky, připomínky a stížnosti.
 2. Školní řád
  Učí se podle týdenního rozvrhu hodin.
  Do výuky žáci přicházejí 5 -10 min. před začátkem hodiny.
  Do výuky si žáci nosí požadované pomůcky a učebnice.
  Žáci se nepřezouvají.
  Děti do 11 let přicházejí a odcházejí za doprovodu starších osob.


  Výuka v novém školním roce začíná v pondělí 17. září 2018


  Formulář pro zápis si můžete stáhnout zde.
ROZVRH HODIN - Nabídka kurzů