Vážení zájemci o studium,

JAZYKOVÁ ŠKOLA GOOD MORNING
ve Frýdku-Místku zahájila svoji činnost v roce 2003. Je organizována tak, aby co nejlépe odpovídala současným požadavkům moderní jazykové výuky, to znamená připravit žáky co nejdříve ke kvalitní jazykové komunikaci.
Ve svém výukovém obsahu i metodických postupech vychází ze zahraničních zkušeností, které v České republice zajišťuje BRITSKÉ CENTRUM a britská nakladatelství OXFORD UNIVERSITY PRESS,
  CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
JAZYKOVÁ ŠKOLA GOOD MORNING je určena začátečníkům, pokročilým, dětem i dospělým. Nabízí výuku v malých skupinách.  To umožňuje aktivní zapojení  žáků do výuky a rychlé osvojování učiva.
Zvláštní pozornost věnujeme zejména žákům základních škol a studentům středních
  i vysokých škol.
Základním cílem školy je připravit naše
  klienty k mezinárodním certifikátům PET, FCE a CAE. Od roku 2005 naše škola připravila k těmto zkouškám celkem 91 žáků a 87 zkoušku úspěšně složilo, polovina z nich s vyznamenáním. Tyto výsledky řadí JAZYKOVOU ŠKOLU  GOOD MORNING k nejlepším školám v České republice.
Ve škole učí vyučující, které mají vysokoškolské jazykové vzdělání, mezinárodní jazykové certifikáty a zkušenosti se zahraničí.

Moderní vybavení a příjemné prostředí školy dotváří podmínky pro kvalitní práci.

Přeji vám všem při studiu úspěch, trpělivost a zejména radost, když se v cizím jazyce  domluvíte.

Mgr. Svatava Teichmannová, vedoucí školy