Příprava na mezinárodní zkoušky z angličtiny pro studenty gymnázií:

Kurzy jsou přípravou na mezinárodní zkoušky zajišťované University of Cambridge, které v České republice  organizují Britská centra. Zkoušky vycházejí z dohod zemí EU a mají srovnatelnou vědomostní úroveň. Testují čtyři jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení a také praktickou znalost gramatiky a slovní zásoby. Úspěšní kandidáti získají certifikát s mezinárodní platností.

PET- PRELIMINARY ENGLISH TEST ( Evropská úroveň B1 )
Zkouška je určena pro studenty,
  kteří se učí 6 -7 let  angličtinu a na jazykové škole absolvují jednoroční přípravný kurz. (na př. 1.-3. ročník šestiletého, nebo 1. - 2. ročník čtyřletého gymnázia). Příprava ke zkoušce PET trvá  rok a půl, při výuce 1,5  hodiny týdně, tj. 72 hodin za kurz, Při výuce používáme anglické učebnice  Masterclass  nebo PET Result určené speciálně pro přípravu ke zkoušce PET

FCE - FIRST CERTIFICATE  IN ENGLISH ( Evropská úroveň B2)
Nejpopulárnější zkouška se širokým uplatněním ve školství i praxi. Předpokládá se, že zájemci o tuto zkoušku
  absolvovali 500 - 600 hodin studia, tedy na příklad žáci, kteří  studují angličtinu na střední škole, kde dosahují velmi dobrých výsledků. ( 3. až 4. ročník čtyřletého gymnázia,  nebo 4. až 6. ročník  šestiletého gymnázia).
Příprava ke zkoušce FCE
  trvá  rok a půl při výuce 2 hodiny týdně, tj. 96 hodin za kurz., nebo 2 roky při výuce 1,5 hodiny týdně, tj. 96 hodin za kurz.

CAE - CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ( Evropská úroveň C1)
Úspěšné složení této zkoušky svědčí o vynikajících znalostech angličtiny. Je určena zejména pro studenty gymnázií ( i další zájemce), kteří již složili zkoušku FCE.
Příprava ke zkoušce CAE  trvá  rok a půl při výuce 2 hodiny týdně, tj. 96 hodin za kurz., nebo 2 roky  při výuce 1,5 hodiny týdně, tj. 96 hodin za kurz.

Při výuce používáme učebnice FCE Result  a  CAE Result určené speciálně pro přípravu ke zkoušce  FCE a CAE.

 

Naše škola vás může připravit na výše uvedené stupně:  PET, FCE a CAE.
Můžeme vám také zajistit potřebné učebnice, studijní materiály a  přihlášku ke zkouškám.

Během přípravy ke zkoušce PET, FCE a CAE  jsou žáci průběžně testováni a také seznámeni s příklady testů, které v minulosti byly součástí mezinárodních zkoušek.

Po ukončení přípravného kurzu se jednotliví žáci  ke zkoušce přihlásí, pokud dosáhnou potřebnou znalostní úroveň, kterou jim naše jazyková škola potvrdí, a to na základě jejich průběžných i konečných testů.Zkoušky probíhají v Britském centru zpravidla v prosinci, v březnu, nebo v červnu.Po zkoušce obdrží žáci mezinárodně platný certifikát o úspěšném zvládnutí zkoušky. Nové přípravné kurzy  PET, FCE a CAE začínají v září 2015.
Bližší informace o zkouškách získáte: www.britishcouncil.cz Dále v Britském  centru Ostrava: www.kmo.cz
nebo Britském centru
Olomouc: www.bc.upol.cz

 

Mezinárodní zkoušky z angličtiny  - výsledky v letech 2005 - 2013

JAZYKOVÁ ŠKOLA GOOD MORNING zahájila přípravu k mezinárodním zkouškám v roce 2004. V letech 2005 – 2013 se celkem  ke zkouškám přihlásilo  85  studentů, z toho 81 zkoušky úspěšně složilo ( PET 38 ,  FCE  43 ) , tj. 95 %.
Tyto výsledky řadí naší školu k nejlepším jazykovým školám v České republice.

Výuka v novém školním roce 2015 / 2016  začíná v pondělí 17. září 2018