Adresa:
JAZYKOVÁ ŠKOLA GOOD MORNING
73801 Frýdek-Místek, Tržní 21

Jazyková škola se nachází v domě pod místeckým podloubím, druhý dům od křížového podchodu.

Navštívit nás můžete v úřední den:  pondělí od 15:30 - 16:00 hod.
(mimo prázdniny, státní svátky a vánoce)
Po dohodě také i v jiném termínu.
Pokud je dům uzavřen, prosíme zvoňte!


Vedení školy:
Mgr. Svatava Teichmannová - pedagogické a personální záležitosti
Tel:
605 319 547
Mgr. Petr Rumian - ekonomické a organizační záležitosti
Tel:
  603 895 019     
IČO:42017661

Internet:
www.GOODMORNING.CZ - podrobné a aktuální informace o škole

Písemný kontakt:
Mgr. Petr Rumian
Nad Lipinou 1720
73801 FRÝDEK-MÍSTEK
e-mail: rumianpetr@seznam.cz

Organizace školního roku:
Školní rok má dvě pololetí. V každém pololetí se učí 16 týdnů. Podzimní I. pololetí začíná  v pondělí 17. září 2018 a končí v lednu 2019. Jarní II. pololetí bezprostředně navazuje a končí v polovině června 2019. V době prázdnin a státních svátků se neučí. Výuka probíhá ve skupinách 2 - 6 žáků.
Jedna vyučovací hodina trvá 50 minut.

Zájemci o výuku mohou navštěvovat tyto kurzy angličtiny:

  • Kurzy angličtiny pro děti, studenty a dospělé.
  • Přípravné anglické kurzy na mezinárodní zkoušky PET, FCE pro studenty a dospělé.
  • Kurzy anglické konverzace.
  • Možnost výuky u rodilé mluvčí z USA - kvalifikované učitelky.
  • Kurz opakování a přípravy k maturitní zkoušce ( říjen až duben )

Školní řád:

  • Učí se podle týdenního rozvrhu hodin.
  • Do výuky žáci přicházejí 5 - 10 min. před začátkem hodiny.
  • Do výuky si žáci nosí požadované pomůcky a učebnice.
  • Žáci se nepřezouvají.
  • Děti do 11 let přicházejí a odcházejí za doprovodu starších osob.