Zápis kurzů na podzimní I. pololetí školního roku 2018 / 2019 bude od pondělí 3. září do čtvrtka 13. září 2018,  v každé pondělí, úterý, středu a čtvrtek v kanceláři školy, vždy od 13 do 16 hodin. Zápis kurzů na jarní pololetí školního roku 2018/2019 bude v lednu 2019.

Po dohodě také v jiném termínu. Žáci se mohou zapsat také během školního roku, pokud bude ve studijních skupinách místo! Žáci se zapisují na jedno pololetí
 Děti do věku 15 let zapisují rodiče. Žáci  mohou  platit kurzy v hotovosti při zápisu, v úředních hodinách v kanceláři školy a také přímo ve své vyučovací hodině nebo bankovním převodem na účet:
Česká spořitelna č.ú.: 23213113/0800

Kurzovné je splatné ke dni 15. října 2018!
.
 

Ceník kurzů za jedno pololetí:

4 - 7 žáků ve skupině

 

 

 

Kurz 1 hodina týdně

2800 Kč

Kurz 1,5 hodiny týdně

3900 Kč


2 žáci ve skupině

 

 

 

Kurz 1 hodina týdně

3300 Kč

Kurz 1,5 hodiny týdně

4300 Kč


Kurz opakování a přípravy k maturitní zkoušce (říjen až duben)

1 hod. týdně po dobu 24 týdnů

3900 Kč


Výuka v novém školním roce 2018/2019 začíná v pondělí 17. září 2018.