Jazyková škola GOOD MORNING připravila kurzy všeobecné  angličtiny pro děti,  mládež a dospělé. Kurzy jsou určené začátečníkům, mírně pokročilým, až velmi pokročilým. Zajišťuje také speciální kurzy pro pokročilé a velmi pokročilé žáky a jejich přípravu pro Cambridge Certificate jazykové úrovně PET, FCE a CAE.

Obsah kurzů angličtiny vychází z originálních učebních textů a pracovních sešitů, AV nahrávek, slovníků a PC programů vydaných britským nakladatelstvím OXFORD UNIVERSITY PRESS a  CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.

  Nabízíme kurzy:

pro žáky 1. - 5. třídy ZŠ.  Kurz doplňuje a rozšiřuje povinnou výuku na základní škole. Používáme učebnice Incredible English I – IV s cvičebnicí pro žáky a s DVD a CD, které jsou určeny pro děti 6 - 11 leté
Pro
starší žáky ZŠ, studenty středních škol a dospělé  nabízíme  výukový program podle nejmodernějšího souboru učebnic English File I až IV.  Je vhodný pro mládež již od 12 let, s cílem dobrého zvládnutí obecné angličtiny. Učebnice English File jsou konverzačně zaměřené. Cvičebnice jsou doplněny nahrávkami na CD-ROM.
Pro studenty a dospělé, kteří mají hlubší zájem o angličtinu, nabízíme kurzy podle řady učebnic English Result. Tato nejmodernější řada učebnic je učena pro žáky pokročilé, kteří jazyk již aktivně používají a chtějí si jej udržet na stále vysoké úrovni. Cvičebnice jsou doplněny nahrávkami na CD-ROM.
 

Anglický klub

Od školního roku 2007/2008 připravujeme pro pokročilé studenty, vždy několikrát ročně, Anglický klub. Jde o setkání našich studentů s rodilými mluvčími nebo lektory, kteří dlouhodobě pobývali ve Velké Británii, USA nebo v jiné zemi.
Témata Anglického klubu byla např.:

New York – život města, Kalifornie – krásy země, Anglické zahrady, Londýn, Brighton, Život a dílo Ch.Darwina, Emancipace žen ve VB, Cornwall – kraj VB, Čína - 4x, Japonsko – 2x, Přírodní parky USA, Skotsko, Prezidenti USA... .

Učebnice

Při výuce  používáme výše uvedené  učebnice, pracovní sešity, slovníky, testy a další materiály od britských nakladatelství OXFORD UNIVERSITY PRESS a CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. Při výuce žáci používají učebnici, pracovní sešit doplněný CD nebo CD ROM. Učitelé učí podle speciální učebnice pro učitele, používají  originální testy, zvukové a video nahrávky. Podle věku žáků, úrovně jejich jazykových znalostí i zaměření kurzu, volíme výukovou řadu učebnic, které na sebe navazují a umožňují tak soustavné, dlouhodobé a kvalitní jazykové studium.

Učebnice a výukové materiály si žáci i další zájemci mohou koupit ve škole.